• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Інформація про заклад

Особливого значення в період переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства набуває науково-технічний напрям позашкільної освіти.

Дитяча технічна творчість – це опанування технікою креслення, моделювання, конструювання, усвідомлення значення новаторства, формування готовності вихованців до обґрунтованого вибору професії.

Найбільш важливим у роботі з гуртківцями ми вважаємо:

· виявляти і підтримувати в учнів інтерес до технічної творчості

· формувати у гуртківців прагнення до професійного зростання

· розвивати мотивацію гуртківців до творчої діяльності, що сприяє формуванню бажання реалізувати власні творчі здібності

Зміст навчально-виховної діяльності у Дубенській СЮТ спрямовується на формування системи компетентностей та гуманістичних цінностей особистості, такий підхід реалізується через різні напрями роботи та вільний вибір дитиною видів діяльності.

Головною метою Дубенської міської станції юних техніків є забезпечення набуття гуртківцями техніко-технологічних знань, умінь та навичок, розширення наукового світогляду, оволодіння сучасною технікою та технологіями, залучення до науково-дослідницької та винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки, а також розвиток їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у допрофесійному визначенні.

Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі забезпечує:

- вільний розвиток особистості, розширення ступенів її самостійності

- умови для здобуття знань, формування умінь і навичок відповідно до соціокультурних і освітніх потреб дітей, учнівської молоді

- задоволення потреб у творчій самореалізації, професійному самовизначенні

- формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, людей, до себе, природи, мистецтва, праці

- соціальний захист, організацію змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців; вирішення проблеми соціальної адаптації дітей і учнівської молоді до нових умов життя, становлення їх соціального досвіду

Кiлькiсть переглядiв: 975

Коментарi